MANEX ERDOZAINTZI

Frantsesezko predikuak

Manexek euskara eta frantsesa simultaneoki erabili zuen bere bizitza osoan zehar. Horregatik hizkuntza baten erabilera ez da epe konkretu batera mugatzen; Manexek beti erabiltzen du frantsesa, euskara beti erabiltzen duen bezala. Hala ere, frantsesezko datadun predikuak kronologikoki sailka daiteke etapa batzuetan, Manex frantziskotar lana burutzen egon zen tokien arabera: - 1958-1959 urteak: Orsay hirian emandako predikuak, gehien bat. Pastoraltza urtea egin zuen bertako frantziskotarren komentuan. - 1960-1965 urteak: Donapaleun eta inguruko herrietan emandako predikuak, Muntori eta Atarratze bezalako Zuberoako herrietan ere bai, baita Euskal Herriko mugaren inguruan dauden Bearnoko herrietan ere. - 1966-1972 urteak: denbora tarte horretan Manex Okzitaniako Tolosan egon zen fraidegaien hezitzaile. - 1972-1978 urteak: Ipar Euskal Herrian eta Bearne eta Landeetako hainbat herrietan emandako predikuak. -1979tik aurrera: Akitaniako Probintziala zen eta, Euskal Herriko herrietan emandako predikuei Bordelen, Pauen eta kanpoko herri zein hiri handietan emandakoak gehitu behar zaizkie. Jorratzen dituen gaiak euskarazkoetan agertzen diren berberak dira. Beharbada frantsesezko hauetan ez da Euskal Herriari buruz hainbeste solasten. Baina gizarte arazoak, erlijioa, kristautasuna (sakramentuak, Jesusen bizitza, San Frantzisko, Kontzilioa, urte liturgikoa, kristauen batasuna, besteak beste), fedea eta mundua, pobreen aldeko aukera, langileria... behin eta berriz agertzen dira. Sailkapenaren bukaeran haurren komunione handietan emandako predikuak kokatu ditugu.

Fitxak
Kodea Izenburua Azalpena
2.001 Leucharistie source de notre dynamisme missionaire Misiolari-lanari buruzko prediku motza.
2.002 ez Ezkontza batean emandako predikua.
2.003 aprs le sermon Eduki konkreturik gabeko predikua.
2.004 ez Haur ttipiei zuzendutako predikua.
2.005 mes frres Mendekoste ondorengo 10. igandea. Gaia apaltasuna da: lhumilit.
2.006 Mendekostetik bederatzigarren igandea 9. igandea Mendekoste ondoren. Izenburua euskaraz baina testua frantsesez. Ez da prediku bat, mezaren ataletarako sarreratxoak baizik.
2.007 onzime dim. aprs la Pentecte 11. igandea Mendekoste ondoren. Mezarako sarreratxo orokor bat eta mezaren atal batzuetarako azalpenak.
2.008 la foi en Dieu: source de vraie Sagesse Jakinduria eta fedeari buruzko predikua. Andre Maria aipatzen da.
2.009 la religion Erlijioari buruzko predikua
2.010 si nous savions rencontrer le regard du Christ Si nous entendions sa voix Adorazione egun batean emandako bi prediku bilduak
2.011 qui est Jsus de Nazareth? Jesusi buruzko predikua
2.012 ez Sinestun izateari buruzko predikua
2.013 la multiplication des pains (Jean 6,1-15) Ogien ugalketaren mirariari buruzko predikua.
2.014 ez Lehen orria falta da, horregatik zenbakitzea 2. orrian hasten da. Andre Mariari buruzko prediku bat da.
2.015 au service de lEglise et de la Mission Orriak 16 eta 17 zenbakiaz markatuak daude. Mt 5,13-16 pasartearen komentarioa da.
2.016 Pentecte Mendekoste eguneko ospakizunerako ohar batzuk.
2.017 ez Bazko garaian egina. Piztuera gaurkotu beharraz
2.018 ez Eduki aipagarririk ez
2.019 le Sacrement de lEucharistie Predikua baino euskaristiari buruzko lantxo bat da, liburu batzuetatik hartutako oharrek osatua
2.020 ez Eukaristiari buruzko predikua: ogi eta arrainen ugalketa ukitzen ditu.
2.021 second dimanche de la Passion (dimanche de Rameaux) Erramu igande, Ostegun Santu eta Ostiral Santurako predikuak. Eukaristiaren gaia behin eta berriz agertzen da.
2.022 semaine de la Passion Astelehen eta astearte santuko irakurgaiei buruzko predikuak.
2.023 1er dimanche de Carme - Satan Igandeko ospakizunerako eskema. Gaia deabrua (Satan) da. Teoriarik klasikoenak errepikatzen ditu.
2.024 2me dimanche de Carme Suivre Jsus-Christ Igande horretako ospakizunerako eskema sarreratxo batekin.
2.025 4 dimanche de Carme Predikua eta ospakizunaren eskema. Gaia: Jainkoak zer egin behar dugun errateaz gain, egiten laguntzen digu
2.026 5 dimanche de Carme Predikua eta ospakizunaren eskema. Gaia: Maria
2.027 2 dimanche de Carme Predikua eta ospakizunaren eskema. Gaia: Jesu Kristoren antzaldatzea
2.028 ez Erramu igandea. Aste Saindurako prestaketaz mintzo da
2.029 2 dimanche de Carme, anne C Ospakizunaren eskema laburra
2.030 3 dimanche de Carme, anne C Ospakizunaren eskema laburra
2.031 4 dimanche de Carme, anne C Ospakizunaren eskema laburra
2.032 En ce temps de Carme Garizumaren zentzuari buruzko ohar batzuk
2.033 4 dimanche de lAvent Abenduko 4. igandea Abenduari buruzko gogoetak eta ospakizunaren eskemarako oharrak
2.034 Jsus: signe de contradiction Epifaniari buruzko gogoetak
2.035 ez Soeur Marie de la Croix. Serore eta fraideei zuzendutako predikua. Gaia: kontzilioa
2.036 Dmon Deabruari buruzko oharrak, ebanjeliotik hartutako pasarteak
2.037 ez Penitentzi ospakizun baterako gurutze-bideko sei lehen geldialdiak
2.038 Prire Universelle Lk 4,18-19 pasartetik abiatzen da. Elizak Jesus agertzen du munduaren aurrean. Frantzisko Asiskoak bere bizitza moldatu zuen Jesusen arabera. Munduaren injustiziak salatzen ditu, batez ere pobreekin egiten direnak
2.041 23 dimanche aprs la Pentecte Clichy-n emana. Bi mirakuluei buruz: Jairoren alabarena eta odol isurien sendakuntza
2.042 ez San Michel de Livryc-Gargan elizan emana. Gaixoen olioduraren sakramentuari buruzko gogoeta
2.043 Nol San Michel de Gargan parrokian emana. Eguberriko beilan emandako predikua. Irakurgaiak eta ospakizunaren eskema
2.044 ez Errugabeen egunean emana. Eguberriari buruz mintzo da
2.045 Premier jour. Sens du Carme et Jeudi-Saint Gogo-jardunaldi batzuendako bi eguneko hitzaldiak, iduriz. Lehenbiziko atalak 11 orri ditu eta Premier Jour. Sens du Carme et Jeudi-Saint du izenburu. Lehen bost orrietan garizumari buruz mintzo da, 6tik 11ra Ostegun Sainduari buruz, eukaristiari buruz, batez ere. Bigarren atalak Deuxime jour. Vendredi Saint et Nuit Pascale du izenburu. Bi zenbakitze du: lehena 1-5 orriak agertzen dira, bigarrenean 1-12. 1-5 eta 1-6an Ostiral Santuari buruz mintzo da, 7tik 12ra Bazko gauari buruz.
2.046 ez Jainkoaren eragina historia sainduan eta Erreinua
2.047 ez
2.048 5 dimanche aprs la Pentecte Makinaz idatzia dago. Gaia: kristau-bizitza, bere izaera.
2.049 septime dimanche aprs la Pentecte Saint Michel de Livry-Gargan parrokian emandako predikua. Kristau-bizitza borroka bat da.
2.050 ez Donapaleuko komentuko fraideei zuzendua
2.051 Journe Missionaire Misio egun batean emandako predikua
2.052 dimanche de la Trinit Donapaleun emana. Eguneko irakurgaiak eta azalpen labur batzuk ageri dira
2.053 Ste. Marie Madeleine
2.054 Ste. Elisabeth de Hongrie Donapaleuko serora frantziskotarren hospizioan emana, Sta. Ixabelen bestan. Ixabelen bizitza eta hari buruzko katekesi bat da
2.055 prire a Marie Aroue-n emana. Abenduari buruzko predikua, Eguberrien prestaketari buruzkoa
2.056 Amende honorable Donapaleuko frantziskotar seroren Hospizioan emana. Adorazione egun bat. Haragitzearen misterioari buruz.
2.057 Ouverture de Retraites Pascales Oloron-go Andre Marian emana. Gaia: Kristo berpiztua gaur egungo lekukotasunetan atzeman behar dugu
2.058 Premire Messe Amans Blaise apez berriaren lehenbiziko mezarako predikua. Manexek erredaktatua (??) baliteke kopia bat izatea
2.059 vingtime dimanche aprs la Pentecte Mundu honetako bizitza bide bat da; benetako bizitza haraindikoa da eta gu Jainkoaren Erresumarako bidean goaz
2.060 journe missionnaire Donapaleun emana. Eliz misiolariari buruzkoa
2.061 ez Lahorce-n emana. Aste Saindu aurreko egunetan. Eukaristiari buruzkoa.
2.062 le dimanche jour du repos et jour du Seigneur Garizumako 4. igandea. Igandeari buruzko gogoeta.
2.063 cinquime dimanche aprs la Pentecte Donapaleuko frantziskotarretan emana. Kristau-bertuteak: fedea, itxaropena eta maitasuna
2.064 onzime dimanche aprs la Pentecte San Pauloren bizitzari buruzko datu batzuk eta bere bihozberritzearen testigantza
2.065 douzime dimanche aprs la Pentecte Gaia: Jainkoaren Erresuma
2.066 ez Jainkoari jarraikitzeari buruzkoa
2.067 Sermon donnant les points importants du message radiodiffus du Pape sur le prochain Concile Oecumnique Joan XXIII. Aita Santuak Kontzilioa iragartzeko emandako mezuari buruzko predikua. Predikuarekin batera Kontzilioaren iragarpenaz Aita Santuak emandako mezuaz mintzo den artikulu bat dago erantsia.
2.068 lunit Kristauen arteko batasunaren asteaz
2.069 predication donne le jour de Prise dhabit dAnnie Balerdi chez les Clarisses dOrthez Annie Balerdi seroraren abitu hartzearen ospakizunean emana
2.070 ez Gaia: garizumaren etorrera dela eta egin beharreko prestaketa
2.071 predication donne le jour de la fte de Sainte-Claire chez les Clarisses dOrthez Santa Klarari buruzko predikua
2.072 Saint-Vicent, Martyr (de Huesca en Espagne) Salies-de-Barn-eko elizan emana bere zaindariaren egunean. Zaindari bat izatearen garrantziaz
2.073 huitime dimanche aprs la Pentecte Donapaleun emana. Bataioaren bidez Izpiritua jaso dugu eta bizitza honetan gure eginkizunak kristau-bidetik zuzentzen saiatu behar gara
2.074 Obsques Muntori herrian emana (Zuberoa). Urruty andrearen ehorzketan emana.
2.075 les 10 lpreux purifis (Lc 17,11-19) Atarratzeko parrokian emana. Hamar legenardunen sendaketaren pasartea aztertzen du, giza harremanei aplikatua.
2.076 fte de Saint-Franois dAssis San Frantzisko Asiskoari jarraitzeari buruzko predikua
2.077 quatorzime dimanche aprs la Pentecte Mendionde herrian emana. Kristau-bizitza borroka bat da. Borroka hori egunero gauzatu behar da. Bataioak horrela eskatzen digu
2.078 pour recevoir le Don de Dieu Okzitaniako Tolosan emandako predikuan. Elizak Erreinuaren eskakizunak betetzera bultzatzen gaitu
2.079 ez Okzitaniako Tolosan emana. Bazko garaian. Jesu Kristori eta Elizari atxikiak bizi behar dugu
2.080 ez Okzitaniako Tolosa. Gurutze Santuaren bederatziurrena, bazko garaian
2.081 Saint-Joseph San Jose langileari buruzkoa, bere bizitza kontatzen du.
2.082 les Aptres Apostoluen misioaz
2.083 ascension Okzitaniako Tolosako Saint-Jerme-n datatua. Ohar batzuen bilduma.
2.084 dimanche aprs lAscension Okzitaniako Tolosako Saint-Jrme parrokian emana. Izpirituari buruzko predikua
2.085 Mt 9,20-26 Jairoren alaba eta odol isuria zuen emakumearen sendaketa
2.086 ez Gizarte-laguntzaileekin (Assistantes Sociales) egindako meza. Liturgia-zikloa azaltzen du, hasieran, eta gero Eguberria eta, batez ere, Epifaniaren festa.
2.087 ez Okzitaniako Tolosan emandako predikua. Mahastilarien parabolari buruzko gogoeta
2.088 troisime dimanche de Carme Mutuaren sendatzea eta farisauekin izandako eztabaidaren azalpena.
2.089 Quatrime dimanche de Carme Rodez-eko erlijio-astea. Jesusengan pozik bizitzeaz
2.090 fte de Saint-Joseph Tolosako (OC) Saint-Jrme parrokian emana. San Jose egunaren festan. San Joseren aipamenak ebanjelioetan.
2.091 cinquime dimanche de Carme Okzitaniako Tolosako Saint-Jrme parrokian emana. Jesusek jarraitzaile asko zituen
2.092 fte de lAnnonciation Garizumako sasoian Jainkoaren nekaldi, heriotza eta piztuera ospatzeko prestatu behar dugu
2.093 dimanche de la Passion Bizitza osoan zehar, garizuman bezala, gure fedea sakontzen saiatu behar dugu
2.094 Carme Jesus ez da modu ikusgarri batez agertzen, modu misteriotsuaz baizik
2.095 pques Okzitaniako Tolosako Saint-Jrme parrokian emana. Bazkoaren festa itxaropenaren festa da. Bataioaren agintariak berriztatzen ditugu.
2.096 18me dimanche aprs la Pentecte Okzitaniako Tolosako Frantziskotarren komentuan emana. Jesusek barkamenaren bidez salbatzen gaitu. Bekatari kontzientzia izan behar dugu
2.097 dimanche des Missions Misio egunean emandako predikua. Kristauok mundua aldatzeko borrokatu behar dugu.
2.098 pour une profession simple de bndictine Belokeko beneditarren komentuan emana, beneditar baten profesioan. Poza agertzen du
2.099 Quatrime dimanche de lAvent Joan Bataiatzaileak Jesusen etorrera iragartzen du
2.100 premier dimanche aprs lEpiphanie Okzitaniako Tolosako frantziskotarren komentuan emana. Jesus tenpluan galdu zeneko pasartearen komentarioa
2.101 2me dimanche de Carme Okzitaniako Tolosako frantziskotarren komentuan emana. Jesus Israelgo historian kokatzen da, Abraham eta Moisesen segidan, baina erabat bestelakoa da, bere antzaldatzean agertzen zaigu desberdintasun nagusia
2.102 quatrime dimanche de Carme Joan 6,1-15 pasartetik abiatutako predikua. Erreinuaren etorreraren zeinuen garrantziaz
2.103 dimanche de la Pentecte Okzitaniako Tolosako frantziskotarren komentuan emana. Mendekoste eguneko irakurgaiei buruzko gogoeta
2.104 dimanche aprs lAscension Jesusen heriotzaren ondoren Izpirituaren denbora, fedearen denbora hasten da
2.105 ez Orthez-eko klarisetan emana, Annie Balerdi, Soeur Marie de la Croix-en, profesio nagusiaren egunean
2.106 vingtime dimanche aprs la Pentecte Jn 4,46-53 irakurgaietik abiatutako predikua. Buruzagiaren semearen sendatzea
2.107 fte de la Toussaint Omnia Sainduen festaren zentzuaz
2.108 Epiphanie Bi ideia: fedearen agerpena herri guztien aurrean eta fedearen onarpena lurreko herri guztien aldetik
2.109 epiphanie (rflexions personnelles) Gogoeta pertsonalak. Epifania Jainkoaren agerpena munduaren aurrean da. Agerpen hori gaurkotu behar da
2.110 quatrime dimanche du temps ordinaire. Ane B. Frantziskotarren komentua, ez du aipatzen nongo komentua. Liturgia berritzearen helburu bat Biblia herriarengana hurbiltzea da.
2.111 2me dimanche de Pques Malause-n emandako predikua. Igokundeko ahizpa txikien taldetxo batekin egindako ospakizuna.
2.112 cinquime dimanche de Pques Eliza Izpiritu Santuari esker hasi zen hedatzen. Egian bizitzeko gure bizitza anai-arrebekin partitu behar dugu
2.113 Franois et Catherine Mauressac-en emana, ezkontza batean.
2.114 Pentecte Apostoluek sentipen desberdinak zituzten: beldurra, fedea eta indarra. Gaurko munduak Jesusen oinarrira itzultzea eskatzen digu.
2.115 Pques 1970 Pazkoaren ospatzeaz
2.116 Mariage Saint-Simon Monique eta Maurice izeneko bikotearen ezkontzan emandako predikua
2.117 33me dimanche ordinare Gizonaren Semea tituluari buruzko azalpena. Esaera apokaliptikoa da.
2.118 troisime dimanche de lAvent Joan Bataiatzaileak Jesusen etorrera iragartzen digu
2.119 30me dimanche de lanne Farisau eta publikarrei buruzko ohar xumeak
2.120 Nol 1971 Lukasen ebanjeliotik abiatutako predikua, Jesusen jaiotzaz.
2.121 Baptme du Seigneur Jesusen bataioari buruzko predikua
2.122 Joseph et Andre Okzitaniako Tolosako frantziskotarren komentuan emana. Ezkontzan irakurritako predikua
2.123 Clbration pnitntielle Penitentzia ospakizunerako predikua
2.124 ez Rodez-ko frantziskotarren eliza. Heriotzak eta piztuerak Jesusen bizitzaren gertakizun guztiak argitzen dizkigute
2.125 ez Donapaleuko frantziskotarren elizan. Jesusek apostoluei oinak garbitu zizkieneko predikua
2.126 ez Jesusen parabolek Erreinuaren ezaugarriak ulertzen laguntzen digute. Pertsonaren osotasuna kontuan hartu behar dugu.
2.127 Veille Pnitentielle Penitentzi ospakizun bat.
2.128 Clbration Pnitentielle Penitentzi ospakizun baten eskema, aurrekoaren antzekoa
2.129 Marc 8,27-35 Donapaleuko frantziskotarren elizan emana. Pasartearen komentarioa: nork dio jendeak ni naizela?
2.130 1 Jn 4,7-12; Mt 5,1-12 Donapaleun emana. Georges Solari eta Jolle Trioreaur-ren ezkontz-predikua.
2.131 Le sens ultime de la vie de Jsus Jesusen pazkoak (nekaldia, heriotza eta piztuera) erakusten digu bere bizitzaren zentzua
2.132 sixime diamanche des Pques Bhasque-ko parokian emana. Jn 14,15-21 irakurgaien komentarioa. Jesusentzat heriotza ez da bere existentziaren bukaera baizik eta haraindiko bizitzarako pasea
2.133 Ascension Jesusen Igokundeari buruzko predikua. Apostoluen eginen liburua Jesusen Igokundeaz hasten da.
2.134 la Sainte Trinit Bhasque-ko parrokian emana. Hirutasun Guztiz Santuari buruzko predikua (Jn 3,16-18)
2.135 Jsus a voulu nous rejoindre et nous atteindre dans la profondeur de notre tre Donapaleuko frantziskotarren komentuan emana. Jesus jarraitu beharreko eredu bat baino gehiago da. Jesusek guregana heldu nahi izan du gure izaeraren sakontasunean
2.136 Les critres qui rgissent laction de Jsus Frantziskotarren eliza. Seguru aski Donapaleukoa. Jesusek bizitza publikoa eramatea erabaki zuen eta bizitza horretan pobreekin egotea deliberatu zuen. Beste irizpidea pobreen itxaropena da. Jesusek partikatzen du bere bizitza eman arte
2.137 Assomption. Homlie sur le Magnificat Lk 1,36-39. Magnificat kantuari buruzko predikua. Israel herriaren adierazpena da. Itxaropen kantua.
2.138 Nuit de Nol Jesusekin batera herri berri bat sortu da. Guk ere herri berri hori sortzen lagundu behar dugu gure inguruan. Testuinguru horretan ospatzen dugu Eguberria
2.139 Nol: nous sommes faits pour aimer Saubrigue et dOrx parrokian (Landetan) emana, Eguberri egunean. Kristauek euren bizitza aztertu behar dute Ebanjelioaren argira. Maitatzeko izan gara eginak
2.140 les invits au Royaume Bhasque-ko parrokian emana. Parabolen bidez Jesusek erakusten digu bere Erregetza jende guztiei irekia dagoela. Jainkoak bere askapen proiektua eta bere maitasuna gurekin konpartitzen ditu
2.145 clebration de la mort du frre Alain Monti Ospakizunaren eskema atal guztiekin.
2.146 Baptme dArnaud Ayager Bataio baten ospakizuna. Ospakizunaren atalak, predikurik ez.
2.147 Jsus, Parole de Dieu Salies de Barn, Saint-Vicent parrokian emana. Garizuman emandako hiru hitzaldien lehen atala.
2.148 suivre Jsus de Nazareth Salies de Barn-eko Saint-Vincent parrokian emana. Garizumako hitzaldia, lehenengoaren segida. Prediku honen ideia beste batzuetan agertua da: bizira daraman bidea
2.149 tmoigner en Eglise Salies de Barn-eko Saint-Vincent parrokian emana. Aurrekoaren segida. Jesusen kontzientziari buruz mintzo da. Jainkoarekin zuen harreman bereziari esker moldatzen zuen Jesusek bere izaera eta mezua.

<< Azpikapituluen zerrendara itzuli

 

Gipuzkoa.net
2011 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Creative Commons