MANEX ERDOZAINTZI

METROAN

Misereor super turbam...
Urrikari dut jendatze hori...
San Mark 8,2

Bihotzaren ilunbeetan.

Hauxe da kurrida metroko pasaia luzeetan!

Jendeak doatzi zainetan, lasterka, hatsantuak

Hortxet gizon trixte bat:

Soinean doi-doia pilda tzar batzu

Bizar luze zikin batekin

Murru paretari kontra etzana

Hedailo, edana.

Nehork eztu denborarik

Besoetan hartzeko

Nehor ez hire ondoan

Hire bizi ilunean

Nigarren xukatzeko

Bihotz xokoan

Bizi berri baten

Amodio xortaren

Ixurtzeko.

Ahal banu ixtant bat...

Doi bat hire sahetsean jarri

Ahal banu doi bat

Hire bihotz xokoan

Ixuri amodio xorta beroa!

Ahal banu!

Bainan ni ere munduaren kurridan

Noa, hartua, ebatsia.

***

"Concorde" stazioneko kantun batean

Itsu soinulari bat:

Soa han nunbeit ilunpeetan galdua

Noiz agertuko zaion argi inhar gozoa.

Bihotza han nunbeit bere erresuma gordean galdua

Aire trixte baten leloan

Sahetsean untzi ttipi bat diruz hustua!

Itsu soinulari

Ene aneia gizakumea

Debalde, bakarrik, mundu hotz batean!

Ahal banu ixtant bat...

Hire soan ene doi sartu

Eta argi dirdiraz

Hire soan ene doi sartu

Eta argi dirdiraz

Hire erresuma iluna bete

Eta bihotzean barna ixuri

Amodioaren xorta gozoa!

Ahal banu!

Bainan ni ere munduaren argian

Noa, menstua, lilluratua.

***

...Ber denboran, metroa, lurpez

Parisen gaindi doala, burrunban.

Behar du kurritu, hortako beita egina!

Metroa: jende mota guzien bil-tokia

Bakotxa bere aferetalat beitoa.

Goizetan untsa beztitua, garbiki apaindua.

Harpegia arrai, biloak brillantinastatuak, dir-dir...

Goizetan jendea alegera doa lanerat.

Bulegolari, langilari, ixtudiant...

Denak alegera, goiza beita bihotzetan.

Ahal banu ixtant bat zuen soa ezagutu

Zuen soan ene soaren ezartzeko

Zuen bihotzetan amodio xorta gozoa!

Eta ezpainetan ene kantu alegera!

***

...Metroa arraza guzietako jendeen bil tokia:

Araba, Afrikano, Xinatiar, Frantses, Espainol, Italiano, Eskualdun...

Denak elgarren ondoan

Hizkuntza guzietan errepikatuz

Giza semeen bizi nahia.

Ahal banu ixtant bat zuen soa ezagutu

Zuen soan ene soaren ezartzeko

Zuekin solasalditan sartzeko

Deneri erraiteko, denak anaiak girela,

Eta zuekin gogoz eta bihotzez

Gizakente osoaren batasunaren kantatzeko.

***

...Metroa denen bil tokia

Amorosena bezala bakarrik doanarena.

Batzu irakurtzen ari:

Tenore eta sasoin guzietako kaseta mota

Eleberri beltz, gorri, horrail, xuri

"Digest" liburu ezin jasanezko

Mutiko airos: soa argi, nexkatxa bat

Besoetan tinki, segretuzko ele ixiletan...

Nexkatxa amoros: soa ihes edo haiduru,

Galtza gorri, berde, beltx

Zaia arin.

Biloak tinki buruan edo zaldi buztan sorbaldetan laxoan...

Bihotza gazte eta amodioz gaindi:

Amodioz?

Ala itxuraz?

Ahal banu ixtant bat zuen soa ezagutu

Zuen soan ene soaren ezartzeko

Ixiltasunean zuen amodio kantu bat emaiteko

Eta Amodioz egin gaituen Jan-Goikoaren goraipatzeko.

***

Langile gotor, burua azantzez hantua.

Irakurtzeko enbeia guti: doi-doia kasetaņo bat.

Zigareta ezpain puntan.

Ahal banu ixtant bat zuen soa ezagutu

Zuen soan ene soaren ezartzeko

Eta zuekin jasan lanaren dorpea

Eta eskaini Jainko langileari

gizakentearen egun guzitako lana.

***

Berrogoita hamar urteko emazteki bat

Ene sahetseko alkian jarria

Manto beltzaun baten barnean, beroki, zeta fularra lepoan... ederki emana.

Untsa ttottotu ondoan, bere xakutik

ateratu beitzituen bere lunetak

Mitra inguruak eta addarak urre (Kolore!)

Bi behatz ukaldiz garbitu beitzituen

(soa haundi batez inguratu zituela konpartimanteko jendeak)

Eta zoin polliki sudur kaxkoan plomatu eri punttetan hartuak

Xut-xuta, ipurdia alki erditsutan

Gorpitza hesol bat bezain xuxen

"France soir" zabaldu beitzuen eta irakurtu.

Emaztekia ahal banu ixtant bat zure soa ezagutu

Zure soan ene soaren ezartzeko

Eta zurekin munduko kaseta haundia zabaldu

Zurekin irakurtzeko Jaun-Goikoak

Gizakente osoarentzat egin Obra miresgarriak.

<< Olerkien zerrendara itzuli

Gipuzkoa.net
2011 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Creative Commons