MANEX ERDOZAINTZI

ANDREDENA MARIAREN EDERATZIURRUNEKO OTHOITZA

O Birjina guziz garbia, arima eta gorphutz zeru gorenetan zira, bainan so egizu mundu trichte huni! Geldiaraz zazu Jainkoaren kontra gudukan eta gure galtzerat ari direnen oldarra!

Urruntzkitzu beren peko dauzkaten eremuetarik eta sekulan ez gaitzatzula utz huyen azpiko erortzerat!

Etchetik kasatuak itzularazkitzu etcherat, gaizki ibiliak edo persekutatuak direnak librazkitzu!

Laster emozu bitoria Eliza Sainduari.

Gure haur guzieri emozute erlisionearen erakaspena! Zinez finka zazu Jainkoaren erresuma gure familian, gure herrian, gure erresuman, mundu guzian! Eta Jainkoaren ganat juaiteko biderik laburrena zu baitzira, egizu maitha zaitzagun bethi gehiago, zerbitza zaitzagun bethi hobeki eta zure alderat ukan dezagun haur ttipi batek ama maithagarrienaren alderat duen konfiantcha bera!

Gure dudetan argi gaitzatzu, gure ahulezietan azkar gaitzatzu, gure nahigabetan solei gaitzatzu. Egun oroz begira gaitzatzu gu eta guri bihotzez daudenak; lagunt gaitzatzu gure hiltzeko orenean eta har gaitzatzu zeruan zure aldean eternitate guzikotzat.

Halabiz.

<< Olerkien zerrendara itzuli

Gipuzkoa.net
2011 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Creative Commons