MANEX ERDOZAINTZI

TREIN HONEN DRANGALAN

Euskadi-Paris bidaia, 1983

Dan-ga-da Dan-ga-da

Dan-ga-da Dan-ga-da

Treina berotuko da

Treina abiatuko da

Dan-ga-da Dan-ga-da

Zelaietan, mendien urraduran

Dan-ga-da Dan-ga-da

Hiriak eta herriak

Treinak trebeskatuko ditu

Dan-ga-da Dan-ga-da

Istantean...

I

Bidaiaz joan behar dut

Hori bai

Eta joateko asmorik ez

Hori ere bai...

Nagikiro itzulikatzen naiz ohean:

Txoriak alai kantatzen

Entzuten ditut

Argi xirrintean

Eta tristeki behatzen ditut

Abiatzeko tenorea hurbiltzean...

Azkenean jeikitzen naiz

Ikuzten, bizarra egiten dut,

Ikuzten naiz ximenki:

Hortzak, beharri ziloak

Gorputza bere zabalean

Bere luzean, bere tontor

Eta ziloka guzietan...

Ximenki eta artaz

Bidaiaz johan behar dut-eta...

Agur txoriak

Bestaldi arte

Eman nere goraintziak

Zuhaitzeri, mendieri, itsasoeri

Zorionak orori

Lurrari eta zeruari...

Bestaldi arte!

II

Autobusak, taxiak, auto partikularrak

Joan-jinka ibiltzetik

Ez dira atertzen

Garako samatsean.

Jende ostea:

Haur, adinetako, gazte

Zekarten...

Batzuk maleta edo museta eskutik dilindan

Besteek bizkarreko zaku edo balisa hanpatuak

Batzu presan eta trostan

Besteak maltsoago sudurra airean

Denak kurutzatzen dira, itzulikatzen

Garako ezkaratz nasaian...

Zangoetan labur edo luze

Potzolo edo mehar

Irriz edo arrenkuratuak

Harat-honat itzulika

Ulu beltzen antzo

Garako ezkaratz zabalean

Agur eta goraintzi

Besarka edo esku emanka

Amorosen artetik eta ingurutik

Garako ezkaratzaren alde orotatik

Jendea zihoan bilduz eta deseginez

Treinak etorri edo muntatu arau...

Autobusak, taxiak, auto partikularrak

Joan-jinka gara baztergietan

Nondik sar-atera ezin antzakatuak

Ari ziren tutaka eta indarka

Bipil-bipila!

III

Garako erloi handiak 10-ak eta hogoi markatzen du

Orratz handia taka-taka jauzika aurrera inguratzen da

Taka-taka kolpeka aintzintzen zaio orratz ttipiari eta

Bata besteari elkar lagunduz mekanikoki hain xuxen

Ari dira denbora negurtua zaintzen eta oroitarazten...

Haiduru gauden burdin-bide bazter-egongian

Bakoitza doha bere hartan ez jakin nondik horra den:

Bertakoak ala nonbaiteko emigranteak garenetz

Aberatsak ala pobreak

Lanarekin ala gabe

Ikasiak ala ez

Lagunez eta adiskidez inguratuak garenetz

Ala bakarrik utziak

Bihotza zoriontsu ala zaurtua dugunetz...

Bakoitza doha bere bizitzaren hari mehean

Herabe edo oihes edo nazkatua

Eta ezin jakin nondik-nora daraman

Amets izpi baten buhakoak...

Garako erloi handiak 10-ak eta erdi markatzen du

Orratz handia taka-taka jauzika aurrera inguratzen da

Bata besteari elkar lagunduz mekanikoki hain xuxen

Ari dira denbora negurtua zaintzen eta oroitarazten...

Treinak han-harat xuxenean eramanen gaitu

Geure aferetara, geure bilkuretara, geure lanetara

Edo xoilki geure lagunetara, geure deskantsuetara

Treinak han hemen utziko gaitu tanko tenorean

Eta bakoitza joanen da bere usaiako moduan

Oinez edo autoan edo autobusean

Edo taxian

Edo norbait bila etorriko zaio

Bakoitza deseginen da

Eguneroko moldean

Bere aferetan, bere bilkuretan, bere lanetan

Edo xoilki bere lagunekin, bere deskantsuekin...

Bakoitza doha bere bizitzaren hari mehean

Zalu edo maltso edo ezindua

Eta ezin asma nork zer duen menturatzen

Bidaia honen puntan...

Garako erloi handiak 11-ak laurden guti markatzen du

Orratz handia taka-taka kolpeka aintzintzen zaio orratz ttipiari eta

Bata besteari elkar lagunduz mekanikoki hain xuxen

Ari dira denbora negurtua zaintzen eta oroitarazten...

IV

Bedera aulkitan ahalaz

Jendea oro plantatu zenean

Balisa, zakoxa eta beste puskileria

Plegaturik pausa-lekuetan

Nork liburu bat, nork kaseta bat

Irekitzen eta irakurtzen hasi zuenean

Edo xoilki argi horail haren giroan

Bere gogoa nagikiro lasaitzera zihoanean...

Besteak beste, zu ere sartu zinen wagonean

Aurreratu, gora eta eder, aulkien arte-bidean

Zure beztimenda beltzean gorputza noble

Begi inguru beltzaunen zolatik soa oraino trebe,

Zure beso-eskuek eta zangoek bazuten grazia

Batez ere zeure aulki xokoan jarri zinelarik

Eta, polliki-pollikiņo, mugimendu arinez,

Zeure gorputzaren luzea bildu zinuelarik pentsati...

Soin -buruetan ilea harro, soa urdinean zohardi

Oski aztal xorrotxek luzatzen zioten gorputza

Zurea baino esku bat goraxago loretsu;

Haizeak derabilan zuhamu guri baten mugimenduz

Jarraikitzen zitzaizun hurbil, presentzia osoan:

Bekoz-beko, zuen eleak ez zuen zurru-murrua gainditzen

Bainan zirudien, memento minetan, ahaideen artean

Ixilean hauteman daitekeen hatsaldi beratza...

Tenorea zetorrela, berexi behar-eta

Bere gorputz gordinaren eremu freskoa

Agertu zitzaizun eta laxoan eskaini:

So bilakor baten leize samurrean

Elkar besarkatu zineten maitekiro...

Berextea zetorren eta deslotu zitzaizunean

Abiatu zen aulki-artebidean dena irripar

Eta urrundu zitzaizun neska desiragarria...

.............................................................

Ikusmenaren hazta-ikuska erneak

Holaxet sortzen bide du

Edo berdin, noiz-nola, eraberritzen

Aztal-beharrietatik bururaino

Zango-sagarretan gaindi

Izta-zainetan gora

Bihotzeraino

Hainbat gutizia gogorren ziztada

Eta amets zoroen kalda etsigarria...

Trein honen argi horailaren giroan

Eta zure jauntzi beltz horren tirantzan!

Dan-ga-da

Dan-ga-da

Treina abiatzen da

Dan-ga-da

Dan-ga-da

Treina berotzen da

Dan-ga-da

Dan-ga-da

Zelaietan, mendien urraduran

Dan-ga-da

Dan-ga-da

Hiriak eta herriak

Treinak trebeskatuko ditu

Dan-ga-da

Dan-ga-da

Uxistean [sic]...

V

Treina abiatu bezain laster

Kutzu-kutzu pasatzen da edari saltzailea...

Kafetxo bat manatzen duzu

Polliki-polliki hozteko ufatuz

Emekiņo eta goxatuz

Hurrupatzen duzu...

Zure larru zurpailak badu bere pollita

Argi horailaren azpian...

Gero, betaurrekoak zakoxatik ateratzen dituzu,

Finkatzen lorioski zeure sudur xuxen laburrean

Hasten zara hasten irakurtzen

Kaseta ezkerreko eskuan

Kokotza eskuineko ahurrean...

Zure jestu bakarrek badute grazia:

Nongo Dama ote zinatekeen?

VI

...parrez-par, zu nere aurrean, ni zure aurrean ez ezagunak tokatu ginen buruz-buru aulkietan...belaunak hurbil, elkarri hurbil zure zango meharrak bata besteari koropilatuak, nere zango torropiloak laxoan utziak... parrez-par zure gorputz zainarta aulkiaren luzaran, nere gorputz trinkoa aulkiaren zabaleran... parrez-par zure aurpegi gordina herabetua, nere aurpegi mardula xoratua... parrez-par begiak erne bata bestearen bila eta bata besteari iheska... eskuak urduri hantxe-hementxe haztamuka hutsean... hutsean... ahurrak irekiak soari laguntzez... parrez-par... kurutzegunerik gabean kurutzefikatuak bakoitza gure munduan... elkarrekin solastatu nahian eta ezinean bidaia honen parentesis borobilduan... parentesis... abiapengabeko eta helburugabeko ibiltze hontan... zure errebista handiaren ostoetan biribilkatua, nere kaier txarraren lerroetan kokatua... gure munduak... itsasoaren higiduran murgilduak...hegi-juntarik gabe... distanziaren itsasoan... ausartziarik gabe... zu eta ni parrez-par juntagune baten menturarik gabe... distantzien bertutez elkar ezin aurkituak...konplizitate izpi bat, xoilki, distantzien mugetan...

VII

Zigarreta bilduak beren paper lodian

Eleganteak dira erhi punta tinkietan

Utzixeak bezala ditut

Baina gauerako gohaintzen naute...

Noiz-nola, konpainian, solasen erorian

Horietarik ere erretzen dut

Baina gauerako gohaintzen naute...

Tabako beltzarana zait gustatzen

Goizeko bi orduetan eta gero

Ez dakit zendako:

Beharba, haurrean, arto bizarrarekin hasi nintzelako?

Edo, aitaren palto sakolan ebatsi tabako xuhurra

Gustatu zitzaidalako

Eta neure oedipa bihurria oso polliki gainditzen

Lagundu nauelako?

Ez huke pipatu behar, erraten didate

Maite nautenek

Halako so melankoliko batekin, baina...

Halako euforia bat ematen dit erretzeak!

Duda-muda batean sartu

nintzelarik neure gorputzarekin

Pipatzea kaltegarri litzaidakela arrenkuratu nintzen

Eta erretze kopurua ttipitzea saiatzen naiz

Haur umil baten gisa... beldurrez?

edo, denek diotenaz, bizitza luzatzea gatik?

Nork daki?

Beharba emazteek lukete erantzuna:

Beren intuizio finarekin

Badakikete zer den on, zer kaltegarri

Nere inguruan hainbeste hasi dirade erretzen

Bela(r) mota guzietarik murtxatuz beren ezpain trebeetan

...eta orduan?

Tabako beltzarana poxika ximikatzen dut ahurreraino

Eta neure bi behatzen artean neurriratua

Tinki-tinkia paperrean biribilkatzen dut...

Nere bularretatik ke arin bat ateratzen da

Errondaka itzulikatzen da eta airean desegiten...

VIII

Bestorduz bezala zoladura hutsean jarria zinen: zangoak kurutze, eskuak pausuan, gorputza malgu, aurpegia murritz. Gaur goxoan hasi zinen zeure marrazkia solaseratzen: paper osto handian erronda espirala, puntu beltza abiaduran, aintxinaxago bi puntu ttipiagoak eta berdeak; espirala aldiz errondaka itzulikatua, hasieran kolore berdez eta hirugarren itzulian perdez... Hatsaren ritmoan hitzak moldatzean ezpain hezeetan, so egiten zenidan samurki... Katy... samurki...

...hau nere bizitzaren espirala da... denboran eta espazioan edo goiti edo behera nabilan espirala... puntu beltz hau... ni naiz... denboraren eta espazioaren buztinean marruskatua, moldatua...puntu beltz bat naiz espiralean noiz goiti noiz beheiti ibilki... gaur goiti noa espiralean bi puntu berdeen dirdiran... bi puntu... bi presuna berde gaur nere bizitzan konda direnak... dira bi presuna maitagarriak eta maite dituztanak... espiralean goiti banoa espiraleko gune beltzeetatik gune argitsuetara... espirala ez da itzulika normalki goieraino igaten... ez da ibiltze normalik: batzutan goiti batzutan beheiti... ez da ibiltze anormalik... baina bi puntu berde gaur nere bihotzeko soinu miresgarri direnak... musika xoragarria bizitzaren goiti-beheitian... eta ezin ditut deskribitu, ezin ditut solaseratu... dira xoilki, buluziak, bi izar dirdiratsu... eta uste dut askatuko naizela, nere gorputz-barneko beltza lasaituko zaitala... askatasunera heltzean espiralaren gune irekian... eta puntu berde bat bilakatuko naizela... eta itzulikatuko naizela... bizitzaren espiralean... presuna berde bat...

IX

Zeure luzetasunean xutitzen zara

Duda izpirik gabe zeure aulkitik jalgitzen zara

Aulki xokoan zeure zakoxa handia utzirik

Beste ttipiago bat besapean tinki-tinkia

Zeure nobletasunean komunetara zohaz...

Berriz zeure aulkira itzultzean

Aurreratzen zara handi-handia zeure gorputzean

Beztimenda beltz murritza, plegurarik gabea

Zeure mugimendu orori jarraikia

Krabata urdina papotik gerriraino

Handikiro urratsean eta soan

Aulkien arte-bidean aintzinatzen zara

Kontuz, mundu segretu bat zeurekin

Daramazu...

Bere antzerkia idazten

Gau berantean segitu zuen

Garcia Lorcak!

X

Zer hizlaria...

Itxura guzien arabera

Hitzak zerabiltzan segurrenetik

Bata bestearen ondotik heldu zitzaizkion

Xorrotx, legun, gogor, xarmagarri,

Egoki, xuxen, ateratzen zitzaizkion

Hitz arruntak, hitz aberatsak, hitz sainduak,

Hitz gordinak, soinu orotakoak

Hauta zuen hitzaldia

Lirikoa, murritza, ironikoa

Dramatik arralleriara, tragikoa

Beratzetik bortitzera

Hitzak zerabiltzan menderatuak

Mendietakoak, oihanetakoak, itsasoetakoak

Harpeetan eta itsarretan(?)

Zizelatu hitzak zerabiltzan

Aspaldikoak eta gaurkoak

Bata bestearen harian

Xaramelatuz melodia hunkigarrienean

Entzuleak oro heiatuz, hitzartuz, konbentzituz

Bere soaren itsasoan pulunpatuz, itzulikaraziz

Bizitzaren muga xenderetan gaindi

Zakienean, berdin ez zakienean

Burtxoratuak zeramatzan entzuleak oro...

Badakiela mintzatzen!

XI

Telefonaz deitu ninduzun eguerdi batez

Eta, elkarrekin hitzartu bezala,

Erran tenoreko etorri zinen astelehen goizean...

Gure sukaldean

Mahain inguruan

Hitz guttiz

Elkar topatu genuen...

Gure soak mintzatuz

Bata bestearen berri

Istantean jakin genuen...

Gutartean ginela

Posible zitakeena

Eskatu zenidan

Eta hitzeman nizun

Ahal nuena egitea...

Erranak erran

Atera zinen eta joan:

Xoilki uzten zenidan

Etxetik urruntzean

Zeure irripar hori...

Irripar hori

Zure aurpegian...

Gaurko pasaia hontan

Besterik ezinean

Eskaini zenidan

Nere bihotzean zaintzeko

Eta ahal nukeeno

Zutaz oroitzeko...

Besterik ezinean

Burruka urte hauetan...

XII

Goaz... goaz.. aurrera...

Batzu jautsi dira, beste batzu igan

Nere aintzineko aulkian bi mutiko gazte

Klaska-kaldan ari dira beren soldadokaz hitzegiten

Bakazioak noiz tokatuko zaizkien kondatzen...

Besteak, zer?

Batzu lo, zenbait irakurtzen edo ametsetan

Edo nik dakita zer?

Beste zigarreta bat?

Manobrak otsailan egitea hobe dela

Elurrik ez delakotz

Dio nere aintzineko mutikoak besteari...

Argi horailak wagon guzia orain argitzen du

Mementoan bada mugimendu:

Txakur ttipi bat bere aintzinean

Adinetako emazte maingu bat doha komunetara

Bizpahirur kontrolier ere, kasketa kopetan behera

Trebeska dabiltza billetak kontrolatzen

Emazteņo horrek zer du ba falta, beha

Eta miaka pausa-lekuan?

Nolako firrindan pasa den beste trein hori

Debrien bitezian badoha gure treina ere

Motorra bere beroan ezin atxikia balu bezala

Goaz... goaz... enoatuak bidaia luze honen puntara

Sarri terminusera heltzean

Bakoitza erne-zalukara jendartean galduko da

Jadanik gogo-aztaletan duen tokiraino joateko

Nonbaitik nonbaiterako bidaia anonimo honen puntan

Argi horailak wagon guzia orain argitzen du...

XIII

Nere sahetseko berina

Gauak miraila bihurtu dit...

Gorputza treinaren drangalak

Aldean beste inarrosten dit...

Batez ere neure aurpegiari

Behatzen diot amultsuki:

Erdi-argidurak dakarkit

Nere biloen bir-bira zurpaila

Buru kaskoan frango argalduak eta

Garko inguruko horiek haatik

Frango tinki eta lorios

Irauten didate bizitasunean

Eta edertasunean

Kopeta behereko larru marra horiek

Halako xarma berezia dakarkidatela

Ezin uka...

Treina gelditu da...

Estazio hontako

Argi oparoek

Mementoko

Moztu didate

Neure filmaren trama...

Treina berriz abiatzen da.

Aho-sudur inguruko eremu horiek

Beren gizen itxuran

Badute, egia erran,

Gormandiza kotsu zerbait

Begiak ilunpean

Ezin harrapatuak zaizkit...

Begiak...

Ezin harrapatuak zaizkit!

Euskadi-Paris bidaia, 1983

<< Olerkien zerrendara itzuli

Gipuzkoa.net
2011 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Creative Commons