MANEX ERDOZAINTZI

1975-KO ODOLKETAK EUSKADIN

(Airea: Gazte naiz eta lorios)

Leloa

Arrotzak Gure Herrian benganatu nahian (bitan)

Harmaka dira ari lanian odolezko larderian

Odol-zedarri dute ezarri beren ta gure artian.

Koblak

Aurten Gernikan duzte basaki argi-hastin aurtiki (bi.)

Bi jaun-andere zagunek aski gudari zaintzen egoki

Bizkai karrikan GARAI IŅAKI eta BLANKA SARRALEGI

Ber-egunian lorail-erdian hil zuten huraz haindian (bi.)

Lagun "MOTRIKO" jada zauritan hil bere hogoi urtetan

"Ajangizeko" auzotegian "Mendietako" athian.

(Leloa)

Hamar egunik etzen iganik hil-mezu zen "Ondarrutik"

Luis ARRIOLA han garbiturik etzuen hogoi urterik

Pedro GARCIA hire lanetik hartzen duk bala bat onik

Mutil ederra Josu MUXIKA ainguru begiak dauzka (bi)

Libertatiaz amoros da-ta badabil urrun guduka

Uztallez dute etsaiek bota hil-tokia Madrid baita.

(Leloa)

Eskual Herrian gaur-egunian oro gira hil zorian (bi.)

Bas'ihizien modu berian LACKELL ta SAN SEBASTIAN

Ala Bizkaitar berdin Aleman ukaiten balak burian.

Zuzentasuna dute egotxi Espaņa hortan oiheski (bi.)

Mundu guzia gohaindiz naski besterik dute atxiki

Barzelonako jendeak daki nola hil daukuten "TXIKI ".

(Leloa)

OTAEGI zen gure artian maitatua Azpeitian (bi.)

Maitasunaren adin minian tiroz hil Burgos hirian

Buruil betian hoitazazpian larrazken ederrenian.

GARMENDIA ta "FELIX" dirare "WILSON " ta "GOIHERRI"

Heroaren goaitatzaile heiekin asko bestalde

Eskual Herriak oraino duke odol ta nigar xurtzaile.

Leloa

Arrotzak gure Herrian berenganatu nahian

[1975]

<< Olerkien zerrendara itzuli

Gipuzkoa.net
2011 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Creative Commons