MANEX ERDOZAINTZI

SINISTEN DUT

Ikusten dituztan gauzak

Senditzen dituztan gauzak

Jastatzen dituztan gauzak...

ederrak, gozoak, onak direla

sinesten dut.

Entzuten dituztan otsak

bereizten dituztan soinuak:

abereen garrasiak, gizaki ororen mintzoak

kantatzen diren abestiak

biziaren mugimendu daldara izaki orotan...

amiagarriak, atsegingarriak, pozgarriak direla

Sinisten dut.

Biziaren mugimendu ots desberdina

Izaki eta gizaki guzietan

hunkigarria, zoragarria, lilluragarria dela

Sinesten dut.

Loreak loretze betean

fruituak fruitutze betean

zuhaitz eta harri eta burdin

lurraren lurtatze mugimendu daldaran

mendiak eta itsasoak

izaki eta gizaki guziak

izadiaren ekilibrio betean iraunen dutenean...

Sinesten dut

gizonaren zoriontze betean.

Esperantzak

gizon guzien

izerdiaren izerdiaz

burrukaren burrukaz

mundu berri bat

erdiko duenean...

Sinesten dut

gizonaren zuzentasun betean

gizonaren askatasun betean

gizonaren amodio betean.

Loreen loretze betean

Fruituen fruitutze betean

lurraren lurtatze mugimendu daldaran

izaki eta gizaki guziak

irautearen betean dantzatuko direnean...

Sinesten dut

hastapeneko, gaurko eta betirako

Amodio haren izenean

eta, berriz ere, deituko diot:

Biziaren Jaun Goikoa

hastapenetik betirakoa...

Sinesten dut.

<< Kantuen zerrendara itzuli

Gipuzkoa.net
2011 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Creative Commons